• អំពីគ្រឺះស្ថាន

ប្រវត្តិស្ថាប័ន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានប្រវត្តិចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ហើយបានចាប់ផ្តើម ធ្វើសកម្មភាពផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ១១២៨.សជណ ចុះនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្នុងការ​ ផ្តល់ សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ ហើយ សហគ្រិនភាព បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ម.ហ.៥១ ចុះថ្ងៃទី 07 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2015 ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមសហគមន៍ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង និង ដើម្បីជាការចូលរួម ចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមូល ។

ទស្សនៈវិស័យ

ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមកម្ពុជា ប្រកបដោយសុខុមាលភាព និងនិរន្តរភាព ។

បេសកម្ម

ជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យមប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងតម្លាភាពខ្ពស់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រើប្រាស់ចំគោលដៅ ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យ ។ គុណតម្លៃស្នូលរបស់បុគ្គលិក

(១)ភាពស្មោះត្រង់

(២)វិន័យ

(៣)ឆន្ទៈការងារ

(៤)សមត្ថភាព

(៥)ការងារជាក្រុម

របាយការណ៏ ប្រចាំឆ្នាំ
 • របាយការណ៏កំណើនផលិតផលឆ្នាំ ២០១៥

 • របាយការណ៏ចុងក្រោយឆ្នាំ ២០១៤

បណ្ដាញសាខា និង ទំនាក់ទំនង
 • ភ្នំពេញ(ទីស្នាកការកណ្ដាល): 023 6666 514
 • ភ្នំពេញ(ផ្សារដើមថ្កូវ): 023 6666 514
 • សាខាខេត្ត កណ្តាលៈ 016 720 015
 • សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺៈ ​​015 202 292
 • សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងៈ 070 333 294
 • សាខាខេត្ត បាត់ដំបងៈ 010 555 317
 • សាខាខេត្ត ពោធិ៏សាត់ៈ 010 333 780
 • សាខាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំៈ 015 210 016
 • សាខាខេត្ត សៀមរាបៈ 070 555 910
 • សាខាខេត្ត តាកែវៈ 015 522 341
 • សាខាខេត្ក ស្វាយរៀង: 070 555 324